پورتال ارتباط با مشتری
  • هدف از این سامانه، ارائه آخرین وضعیت درخواست های مراکز طرف قرارداد و میزان عملکرد واحد پشتیبانی شرکت مهندسی تیراژه رایانه تهران می باشد.
  • دانشگاه های علوم پزشکی دسترسی به ملاحظه و تایید عملکرد مرتبط با بیمارستان های تحت پوشش خود را در سامانه دارند.